Ny nettside basert på WordPress

Nettsider som er enkle og rimelige å vedlikeholde!

blue-jHaukeland Consulting er opptatt av å utvikle nettsider du lett kan vedlikeholde og forvalte uten mye bistand fra andre. Det er derfor stort sett alle nettsider er basert på wordpress (wordpress.org). Dette er et gratis publiseringssystem for nettsider. I utgangspunktet var den utviklet for blogger, men har i det senere år blitt så bra at den nå brukes av mange store og kompliserte nettsteder. At den er gratis gjør at du sparer penger, samtidig som at det er den mest utbedte løsningen. Det sikrer deg at du ikke blir sittende med en utdatert løsning etter kort tid. Billig og fremtidsrettet med andre ord!

All rights reserved 2014 - Haukeland Consulting