Logo for Tannlege Nydal

Bakgrunn

I forbindelse med utvikling av nye nettsider (http://www.tannlegenydal.no) var det nødvendig å digitalisere den eksisterende logoen, som kun eksisterte i form av et skilt hengende utenfor klinikken. Denne logoen bar preg av å være laget på 80-tallet og en modernisering av logoen var derfor på sin plass, for å møte forventninger folk har til form og layout på nettet. Da det var vanskelig å digitalisere eksiterende logo, ble det bestemt å utforme en ny logo. Den nye logoen skulle basert på samme idé som forrige, men være av mer tidsriktig karakter.

Logoen

Logoen er stilistisk med ikon av en tann som hovedfokus, men navnet på klinikken som en del av ikonet. Under logoen valgte vi å beholde slagordet til Tannlege Nydal; «Våre pasienter blir friskere, vi tar imot nye».

Logoen har fått gode tilbakemeldinger og bryder nå nettsiden og visittkortene til Tannlege Nydal.

Logoen i stort format

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

1 kommentar

  1. Pingback: Visittkort for Tannlege Nydal | HaukelandConsulting

Legg inn en kommentar